เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2559 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
 
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้
  (ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2559 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 9 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2559 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเชื่อม หมู่ 2 - แม่สรวยเมืองใหม่
  (ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2559 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
 
แก้ไขประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
  (ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10
  (ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดเลียบถนนสายตะวันออก บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่ 14
  (ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
 
ประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
  (ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ
  (ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2559 เปิดอ่าน 63 ครั้ง)
 
เรื่อง ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2559 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จำนวน 10 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2559 เปิดอ่าน 59 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ผลสอบราคา ทต.เวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2559 เปิดอ่าน 74 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน