เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
หนังสือประชาสัมพันธ์ราคากลางประปา หมู่ 16
  (ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 58 ครั้ง)
 
หนังสือประชาสัมพันธ์ราคากลางประปา หมู่ 10
  (ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 56 ครั้ง)
 
หนังสือประชาสัมพันธ์ราคากลางประปา หมู่ 6
  (ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 61 ครั้ง)
 
เทศบาลเวียงสรวย ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา
  (ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 64 ครั้ง)
 
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2558 เปิดอ่าน 66 ครั้ง)
 
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผลการสอบราคา
  (ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2558 เปิดอ่าน 77 ครั้ง)
 
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา
  (ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2558 เปิดอ่าน 85 ครั้ง)
 
เรื่องราคากลางก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2558 เปิดอ่าน 85 ครั้ง)
 
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 9 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558 เปิดอ่าน 146 ครั้ง)
 
ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 9 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2558 เปิดอ่าน 138 ครั้ง)
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะ สอบราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำพุร้อน บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1
  (ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2558 เปิดอ่าน 221 ครั้ง)
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  (ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เปิดอ่าน 141 ครั้ง)
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะ สอบราคาตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 5 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2557 เปิดอ่าน 149 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน