เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2558 เปิดอ่าน 66 ครั้ง)
 
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผลการสอบราคา
  (ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2558 เปิดอ่าน 77 ครั้ง)
 
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา
  (ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2558 เปิดอ่าน 85 ครั้ง)
 
เรื่องราคากลางก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2558 เปิดอ่าน 85 ครั้ง)
 
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 9 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558 เปิดอ่าน 146 ครั้ง)
 
ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 9 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2558 เปิดอ่าน 138 ครั้ง)
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะ สอบราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำพุร้อน บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1
  (ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2558 เปิดอ่าน 221 ครั้ง)
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  (ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เปิดอ่าน 141 ครั้ง)
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะ สอบราคาตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 5 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2557 เปิดอ่าน 149 ครั้ง)
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะ สอบราคาตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าบง หมู่ที่ 4
  (ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2557 เปิดอ่าน 168 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ของเทศบาลตำบลเวียงสรวยอำเภ
  (ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2557 เปิดอ่าน 258 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามโครงการก่อสร้างที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2557 เปิดอ่าน 286 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามโครงการก่อสร้างที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2557 เปิดอ่าน 268 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน