เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา
  (ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2558 เปิดอ่าน 85 ครั้ง)
 
เรื่องราคากลางก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2558 เปิดอ่าน 85 ครั้ง)
 
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 9 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558 เปิดอ่าน 146 ครั้ง)
 
ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 9 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2558 เปิดอ่าน 138 ครั้ง)
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะ สอบราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำพุร้อน บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1
  (ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2558 เปิดอ่าน 221 ครั้ง)
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  (ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2557 เปิดอ่าน 141 ครั้ง)
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะ สอบราคาตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 5 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2557 เปิดอ่าน 149 ครั้ง)
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะ สอบราคาตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าบง หมู่ที่ 4
  (ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2557 เปิดอ่าน 168 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ของเทศบาลตำบลเวียงสรวยอำเภ
  (ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2557 เปิดอ่าน 258 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามโครงการก่อสร้างที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2557 เปิดอ่าน 286 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามโครงการก่อสร้างที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2557 เปิดอ่าน 268 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวยจำนวน ๗ โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2556 เปิดอ่าน 328 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  (ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2556 เปิดอ่าน 293 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน