เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีความประสงค์จะ สอบราคาตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าบง หมู่ที่ 4
  (ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2557 เปิดอ่าน 168 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ของเทศบาลตำบลเวียงสรวยอำเภ
  (ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2557 เปิดอ่าน 258 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามโครงการก่อสร้างที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2557 เปิดอ่าน 286 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามโครงการก่อสร้างที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2557 เปิดอ่าน 268 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวยจำนวน ๗ โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2556 เปิดอ่าน 328 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  (ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2556 เปิดอ่าน 293 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ครั้งที่ ๒
  (ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2556 เปิดอ่าน 358 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2556 เปิดอ่าน 260 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3
  (ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2556 เปิดอ่าน 272 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๓
  (ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2556 เปิดอ่าน 272 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2556 เปิดอ่าน 315 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  (ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน 247 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  (ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน 322 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน