เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ครั้งที่ ๒
  (ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2556 เปิดอ่าน 358 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2556 เปิดอ่าน 260 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3
  (ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2556 เปิดอ่าน 272 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๓
  (ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2556 เปิดอ่าน 272 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2556 เปิดอ่าน 315 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  (ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน 247 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  (ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน 322 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมปรับปรุง บ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2556
  (ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2556 เปิดอ่าน 340 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยม่วง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2556 เปิดอ่าน 348 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเมรุ
  (ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2556 เปิดอ่าน 401 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  (ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2556 เปิดอ่าน 379 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างโครงสร้างเมรุ หมู่ 1 บ้านโป่งปูเฟือง
  (ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 เปิดอ่าน 320 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2556 เปิดอ่าน 368 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน