เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  (ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2556 เปิดอ่าน 352 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2556 เปิดอ่าน 450 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  (ประกาศเมื่อ 09 มกราคม 2556 เปิดอ่าน 485 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2555 เปิดอ่าน 492 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  (ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน 526 ครั้ง)
 
ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน 610 ครั้ง)
 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  (ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2555 เปิดอ่าน 1240 ครั้ง)
 
ประกาศประมูลราคาให้เช่าพื้นที่อาคารบนเขื่อนแม่สรวย
  (ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2555 เปิดอ่าน 545 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  (ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2555 เปิดอ่าน 578 ครั้ง)
 
ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ๔ บ้านป่าบง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2555 เปิดอ่าน 665 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  (ประกาศเมื่อ 17 กรกฏาคม 2555 เปิดอ่าน 627 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการทำที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 04 กรกฏาคม 2555 เปิดอ่าน 648 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการสร้างเมรุ หมู่ที่ 14 และโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2555 เปิดอ่าน 668 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน