เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการสร้างเมรุ หมู่ที่ 14 และโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2555 เปิดอ่าน 668 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโครงการของเทศบาบตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2555 เปิดอ่าน 649 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโครงการของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2555 เปิดอ่าน 643 ครั้ง)
 
ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บรถเทศบาลตำบลเวียงสรวย โครงการก่อสร้างโครงสร้างเมรุ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวียง และโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวี
  (ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2555 เปิดอ่าน 722 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เปิดอ่าน 609 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาล
  (ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เปิดอ่าน 631 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  (ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2555 เปิดอ่าน 701 ครั้ง)
 
ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาล
  (ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2555 เปิดอ่าน 719 ครั้ง)
 
ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองผำ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2554 เปิดอ่าน 885 ครั้ง)
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)
  (ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2554 เปิดอ่าน 1160 ครั้ง)
 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองผำ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2554 เปิดอ่าน 862 ครั้ง)
 
ประการผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) จำนวน 3 โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 14 กรกฏาคม 2554 เปิดอ่าน 901 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.)
  (ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2554 เปิดอ่าน 845 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน