เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและชุมชนปลอดขยะ Zero Waste หมู่ 8

ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2560 เปิดอ่าน 663 ครั้ง
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน