เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง ความรู้หลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน และแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ใวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2561

ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 150 ครั้ง
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน