เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครวบครัว(หลักสูตร ๔๔ วัน ) ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒

ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 104 ครั้ง

หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนให้สตรีในหมู่บ้านมีความรู้และความสามารถนำมาสร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้ในอนาคต

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน