เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 146 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะกล่าวราชดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์บรูณาการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน