เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 148 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ อำเภอแม่สรวย ร่วมกับ ทต.แม่สรวยและทต.เวียงสรวย พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ต.แม่สรวยร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๗.๐๐น.

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน