เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

พ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 144 ครั้ง

เทศบาลเวียงสรวย ได้ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่า ในเขตตำบลแม่สรวยและฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดถนนในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน