เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

กิจกรรม “วันเทศบาล” วันที่ 24 เมษายน 2562

ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 159 ครั้ง

เนื่องในวันที่ 24 เมษายน 2562 เป็น “วันเทศบาล”ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลเวียงสรวยได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสรวย โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ พิธีไหว้บูชาพระรัตนตรัย การอ่านสาส์นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันเทศบาล พิธีทางศาสนา และการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รวมถึงพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประธานสภา และในช่วงบ่าย ร่วมกันเล่นกีฬาเปตอง ณ ข้างหอประชุมเทศบาลตำบลเวียงสรวย

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน