เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 172 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ ณ บริเวณพื้นที่หมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน