เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

การดับไฟป่า

ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 155 ครั้ง

เทศบาลตำบลเวียงสรวย ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย ร่วมกันดับไฟป่าเพื่อระงับการลุกลามของไฟเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งพืชผลทางการเกษตร และลดปัญหาหมอกควัน

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน