เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้ดำเนินการแจกจ่ายทรายอะเบทแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย

ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 109 ครั้ง

เทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้ดำเนินการแจกจ่ายทรายอะเบทแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสรวยเพื่อป้องกันการเกิดของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน