เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.5262

ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 102 ครั้ง

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเวียงสรวยได้ดำเนินโครงการอบรมด้านคุณธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน