เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 230 ครั้ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงสรวยได้สนับสนุนการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งปูเฟือง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งปูเฟือง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน