เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

โครงการอบรมสัมมนาดำเนินการส่งเสริมสุขภาพด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย

ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 144 ครั้ง

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเวียงสรวย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงสรวย (สปสช.) ได้ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาดำเนินการส่งเสริมสุขภาพด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย ณ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน