เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 102 ครั้ง

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลเวียงสรวยได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนครัวครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย เพื่อให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสรวย

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน