เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ 2563

ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 114 ครั้ง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวยและประชาชนในเขตพื้นที่ ได้เข้าร่วงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บิเวณสนามบินฝูงบิน416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน