เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลิ่นน้ำนมเกมส์ (ระดับอำเภอ) ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 125 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ณกกลิ่นน้ำนมเกมส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเวียงสรวยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน