เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า บ้านห้วยน้ำมา

ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 121 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวยและประชาชนในเขตพื้นที่ ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า บ้านห้วยน้ำมา หมู่ 15 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน