เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

ประชุมประชาคมชุมชนตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565)

ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสรวยในการพิจารณาร่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยน (ฉบับที่ 3 ) ในศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสรวย

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน