เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2563

ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 42 ครั้ง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน