เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

กิจกรรมปลูกป่า โครงการวันฟอกลมหายใจ

ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 42 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวยและประชาชนในเขตพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการวันฟอกลมหายใจ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวรอ่างเก็บน้ำบ้านป่าบง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน