เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)

ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2563 เปิดอ่าน 76 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสรวย

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน