เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 58 ครั้ง

เจ้าหน้าที่และพนังานร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน