Untitled Document
 
เมนูหลักเทศบาลเวียงสรวย
::. เทศบาลตำบลเวียงสรวย
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง แกลลอรี่ภาพ เว็บบอร์ด เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงสรวย
ข้อมูลทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
อำนาจหน้าที่
นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
งบแสดงฐานะทางการเงิน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
 
เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
สนง.พระพุทธศาสนา
ทางหลวงชนบท
ศูนย์ประสานงาน HIV
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
ข้อมูลท่องเที่ยว ที่พัก บริษัททัวร์ ข่าวท้องถิ่น หางานเชียงราย ฯลฯ
 
ลิงค์ อบต.จังหวัดเชียงราย
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
 
 

 


แกลลอรี่ภาพ
::. รวมภาพกิจกรรม , สวยๆ , น่ารัก จากเทศบาลตำบลเวียงสรวยกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในประเพณีสงกรานต์ ปี พ.ศ 2558
(12 พฤษภาคม 2558 ดู 107 ครั้ง)


กิจกรรมประเพณีขึ้นถ้ำ ปี พ.ศ 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
(12 พฤษภาคม 2558 ดู 79 ครั้ง)


กิจกรรม 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ 2558 ระหว่างวันที่ 9- 15 เมษายน 2558
(12 พฤษภาคม 2558 ดู 76 ครั้ง)
 


งานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
(16 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 224 ครั้ง)


คณะกรรมการตรวจงานแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
(12 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 169 ครั้ง)


วันเด็กแห่งชาติ 2558
(19 มกราคม 2558 ดู 187 ครั้ง)
 


พนักงานดีเด่น ประจำเดือน ตุลาคม 2557 คุณธีรวัฒน์ ปินตา
(19 มกราคม 2558 ดู 195 ครั้ง)


โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 "มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน"
(19 มกราคม 2558 ดู 64 ครั้ง)


โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อการจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
(15 มกราคม 2558 ดู 83 ครั้ง)
 


กิจกรรมวันลูกเสือชาวบ้าน ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร
(13 มกราคม 2558 ดู 66 ครั้ง)


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ สวนสมุนไพรบ้านเด่นภูเวียง
(26 ธันวาคม 2557 ดู 79 ครั้ง)


วันพ่อ 5 ธันวาคม 2557
(17 ธันวาคม 2557 ดู 74 ครั้ง)
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช 2557 ณ ห้วยฝาปูน
(04 ธันวาคม 2557 ดู 79 ครั้ง)


รเทศบาลตำบลเวียงสรวยสัญจรกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2557
(19 พฤศจิกายน 2557 ดู 53 ครั้ง)


พนักงานดีเด่น ประจำเดือน กันยายน 2557 คุณมานพ จุมปา
(18 พฤศจิกายน 2557 ดู 199 ครั้ง)
 


ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานสวนสาธารณะบ้านสันกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
(16 พฤศจิกายน 2557 ดู 50 ครั้ง)


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสรวย ร่วมงานวัน ปียะมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557
(16 พฤศจิกายน 2557 ดู 55 ครั้ง)


ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงสรวย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
(14 พฤศจิกายน 2557 ดู 43 ครั้ง)
 


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสรวย ร่วมทำบุญสลากภัตต์
(11 พฤศจิกายน 2557 ดู 69 ครั้ง)


พนักงานดีเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2557 คุณอรุณี พรมคำปา
(11 พฤศจิกายน 2557 ดู 66 ครั้ง)


มอบรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ น่ามอง ประจำปี 2557
(11 พฤศจิกายน 2557 ดู 54 ครั้ง)
 


การประชุมคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน,อาสาสมัครหมู่บ้าน,ผู้ทรงคุณวุฒิและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นตัวแทนเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงสรวย
(11 พฤศจิกายน 2557 ดู 53 ครั้ง)


คณะกรรมการโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ น่ามอง ประจำปี 2557 ออกตรวจหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน 15 หมู่บ้าน ในวันที่ 9 - 11 กันยายน 2557
(07 พฤศจิกายน 2557 ดู 45 ครั้ง)


โครงการให้ความรู้กับการออกกำลังกาย ที่ถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปีงบประมาณ 2557
(06 พฤศจิกายน 2557 ดู 112 ครั้ง)
 


พนักงานดีเด่น ประจำเดือน กรกฏาคม 2557 คุณรุ่งอรุณ ปิงเมืองและคุณสุภาพร ใจทะนิน
(19 กันยายน 2557 ดู 104 ครั้ง)


โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มคนพิการ
(19 กันยายน 2557 ดู 86 ครั้ง)


โครงการปลูกป่าอาสาเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ สวนป่าแม่ลาว บ้านโป่
(29 สิงหาคม 2557 ดู 81 ครั้ง)
 


อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปี 2557 วันที่่ 13 - 14สิงหาคม 2557
(28 สิงหาคม 2557 ดู 78 ครั้ง)


พนักงานดีเด่นเทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำเดือน มิถุนายน 2557 นายบุญเจริญ ชุมภูเครือ
(28 สิงหาคม 2557 ดู 79 ครั้ง)


การประชุมสภาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยครั้งแรก เรื่องการเลือกประธานและรองประธานสภาฯ
(28 สิงหาคม 2557 ดู 82 ครั้ง)
 หน้าที่ 1 | หน้าทั้งหมด 2 หน้า ( 33 ข้อ )

Untitled Document
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18 อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com


Copyright @ 2010 - 2016 wiangsuai.com All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft