เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  (ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการเลิกเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  (ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลเวียงสรวย ในรอบเดือน มิถุนายน 2562
  (ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
  (ประกาศเมื่อ 04 กรกฏาคม 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  (ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน