เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของอปท.เพื่อสมทบกองทุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563
  (ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศ ก.ท.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล(ฉบับที่2) พ.ศ.2563
  (ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิค 19
  (ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
  (ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์โครงการไทยเที่ยวไทย ''ไปเที่ยวสวนนงนุชพัทยาฟรี 1 เดือน'' ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม พ.ศ 2563
  (ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
  (ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส"วันท้องถิ่นไทย"ประจำปี2563
  (ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศ ก.ท.จเชียงรายเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 และประกาศ ก.ท.จเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบ
  (ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลเวียงสรวย ในรอบเดือนธันวาคม 2562
  (ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลเวียงสรวย ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
  (ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง กำหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  (ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 ปี 2562
  (ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน