เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง แจ้งกำหนดการออกตรวจหมู่บ้านตามโครงการประกวดบ้านน่าอยู่ น่ามอง ประจำปี 2557
  (ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2557 เปิดอ่าน 226 ครั้ง)
 
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2557 เปิดอ่าน 279 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  (ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2557 เปิดอ่าน 335 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) ระดับ 8
  (ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2557 เปิดอ่าน 842 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
  (ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556 เปิดอ่าน 308 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC เทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2556 เปิดอ่าน 533 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
  (ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน 329 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
  (ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน 363 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555
  (ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน 371 ครั้ง)
 
ประกาศสภาเเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555
  (ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2556 เปิดอ่าน 441 ครั้ง)
 
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยแรก ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2556 เปิดอ่าน 406 ครั้ง)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2555 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม
  (ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2556 เปิดอ่าน 442 ครั้ง)
 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลเวียงสรวย พ.ศ. 2557 - 2559
  (ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2556 เปิดอ่าน 538 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน