เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2555 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม
  (ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2556 เปิดอ่าน 442 ครั้ง)
 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลเวียงสรวย พ.ศ. 2557 - 2559
  (ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2556 เปิดอ่าน 538 ครั้ง)
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดเทศบาล ร
  (ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2556 เปิดอ่าน 841 ครั้ง)
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2556
  (ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2556 เปิดอ่าน 533 ครั้ง)
 
เชิญชมการแข่งกีฬาแม่สรวยสัมพันธ์ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2555 เปิดอ่าน 626 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงสรวย โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่
  (ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน 755 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงสรวย โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์
  (ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน 793 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงสรวย โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  (ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน 517 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน 525 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554
  (ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2555 เปิดอ่าน 561 ครั้ง)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555
  (ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2555 เปิดอ่าน 843 ครั้ง)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2555 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม
  (ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2555 เปิดอ่าน 718 ครั้ง)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555
  (ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2555 เปิดอ่าน 637 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน