เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
  (ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2554 เปิดอ่าน 876 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  (ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2554 เปิดอ่าน 2557 ครั้ง)
 
ประกาศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2554
  (ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2554 เปิดอ่าน 872 ครั้ง)
 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้าสตรีและครอบครัว ประจำปี 2554
  (ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2554 เปิดอ่าน 866 ครั้ง)
 
รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
  (ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2554 เปิดอ่าน 1619 ครั้ง)
 
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  (ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2554 เปิดอ่าน 870 ครั้ง)
 
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยแรก ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เปิดอ่าน 918 ครั้ง)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแห่งสายงานผู้บริหาร ( ผอ.กองคลัง 7)
  (ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เปิดอ่าน 1438 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี และจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2554
  (ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2554 เปิดอ่าน 1420 ครั้ง)
 
ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2554 เปิดอ่าน 982 ครั้ง)
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
  (ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2553 เปิดอ่าน 1502 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
  (ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2553 เปิดอ่าน 1078 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  (ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2553 เปิดอ่าน 1116 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน