เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
  (ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2555 เปิดอ่าน 1012 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2555
  (ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2555 เปิดอ่าน 853 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
  (ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2555 เปิดอ่าน 1615 ครั้ง)
 
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  (ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2554 เปิดอ่าน 1054 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555
  (ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2554 เปิดอ่าน 1253 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
  (ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2554 เปิดอ่าน 876 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  (ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2554 เปิดอ่าน 2557 ครั้ง)
 
ประกาศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2554
  (ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2554 เปิดอ่าน 872 ครั้ง)
 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้าสตรีและครอบครัว ประจำปี 2554
  (ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2554 เปิดอ่าน 866 ครั้ง)
 
รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
  (ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2554 เปิดอ่าน 1619 ครั้ง)
 
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  (ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2554 เปิดอ่าน 870 ครั้ง)
 
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยแรก ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เปิดอ่าน 918 ครั้ง)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแห่งสายงานผู้บริหาร ( ผอ.กองคลัง 7)
  (ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เปิดอ่าน 1438 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน