เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดเทศบาล ร
  (ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2556 เปิดอ่าน 841 ครั้ง)
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2556
  (ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2556 เปิดอ่าน 533 ครั้ง)
 
เชิญชมการแข่งกีฬาแม่สรวยสัมพันธ์ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2555 เปิดอ่าน 626 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงสรวย โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่
  (ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน 755 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงสรวย โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์
  (ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน 793 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงสรวย โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  (ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน 517 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน 525 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554
  (ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2555 เปิดอ่าน 561 ครั้ง)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2555
  (ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2555 เปิดอ่าน 843 ครั้ง)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2555 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม
  (ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2555 เปิดอ่าน 718 ครั้ง)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555
  (ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2555 เปิดอ่าน 637 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
  (ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2555 เปิดอ่าน 1012 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2555
  (ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2555 เปิดอ่าน 853 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน