เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  (ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลเวียงสรวย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลเวียงสรวย พ.ศ.2560
  (ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
  (ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องนโยบายคุณธรรมแหละความโปร่งใส
  (ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี 2560 1. ฟุตบอลชาย 7 คน 2. วอลเลย์บอลหญิง รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-12 เมษายน 2560
  (ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2560 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  (ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2560 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น วงรอบที่ 1/2560
  (ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2560 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ชุดที่ 2 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  (ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2560 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ชุดที่ 1 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  (ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2560 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2559 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
 
โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกวิธี
  (ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2559 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  (ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2559 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  (ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2559 เปิดอ่าน 73 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน