เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2559 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
 
โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกวิธี
  (ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2559 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  (ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2559 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  (ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2559 เปิดอ่าน 73 ครั้ง)
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  (ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 123 ครั้ง)
 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการของบุคลากรเทศบาลตำบลเวียงสรวย และผู้นำท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  (ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 93 ครั้ง)
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5)
  (ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2559 เปิดอ่าน 116 ครั้ง)
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  (ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2559 เปิดอ่าน 155 ครั้ง)
 
แนวทางการปฎิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2559 เปิดอ่าน 110 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  (ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2559 เปิดอ่าน 123 ครั้ง)
 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  (ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2559 เปิดอ่าน 119 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลเวียงสรวย (พ.ศ. 2560-2562)
  (ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2559 เปิดอ่าน 118 ครั้ง)
 
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  (ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2559 เปิดอ่าน 252 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน