เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2559 เปิดอ่าน 199 ครั้ง)
 
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใันสังกัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปีการศึกษา 2559
  (ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดอ่าน 255 ครั้ง)
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดอ่าน 220 ครั้ง)
 
ขออนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 และโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ้านห้วยน้ำมา หมู่ที่ 15
  (ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดอ่าน 187 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จำนวน 6 ฉบับ
  (ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2559 เปิดอ่าน 190 ครั้ง)
 
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2559 เปิดอ่าน 246 ครั้ง)
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
  (ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน 272 ครั้ง)
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  (ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน 229 ครั้ง)
 
เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
  (ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 253 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดระบบ Reverse Osmosis (R.O)
  (ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 277 ครั้ง)
 
รื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติหรือ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 250 ครั้ง)
 
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
  (ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 194 ครั้ง)
 
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
  (ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 203 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน