เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประกาศการคัดเลือกให้บริการตลาดกลางประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  (ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 206 ครั้ง)
 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2558 เปิดอ่าน 212 ครั้ง)
 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติหรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
  (ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2558 เปิดอ่าน 307 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  (ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2558 เปิดอ่าน 271 ครั้ง)
 
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
  (ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2558 เปิดอ่าน 417 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  (ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2558 เปิดอ่าน 266 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การสอบราคา
  (ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2558 เปิดอ่าน 269 ครั้ง)
 
ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง ทต.เวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2558 เปิดอ่าน 283 ครั้ง)
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น
  (ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2558 เปิดอ่าน 406 ครั้ง)
 
ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
  (ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2558 เปิดอ่าน 373 ครั้ง)
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  (ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2558 เปิดอ่าน 360 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวยเพื่อให้ชำระภาษีประจำปี 2558
  (ประกาศเมื่อ 1 มกราคม 2558 เปิดอ่าน 329 ครั้ง)
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  (ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2558 เปิดอ่าน 499 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน