เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) ระดับ 8
  (ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2557 เปิดอ่าน 842 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
  (ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556 เปิดอ่าน 308 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC เทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2556 เปิดอ่าน 533 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
  (ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน 329 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
  (ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน 363 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555
  (ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน 371 ครั้ง)
 
ประกาศสภาเเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555
  (ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2556 เปิดอ่าน 441 ครั้ง)
 
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสามัญสมัยแรก ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2556 เปิดอ่าน 406 ครั้ง)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2555 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม
  (ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2556 เปิดอ่าน 442 ครั้ง)
 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลเวียงสรวย พ.ศ. 2557 - 2559
  (ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2556 เปิดอ่าน 538 ครั้ง)
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดเทศบาล ร
  (ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2556 เปิดอ่าน 841 ครั้ง)
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2556
  (ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2556 เปิดอ่าน 533 ครั้ง)
 
เชิญชมการแข่งกีฬาแม่สรวยสัมพันธ์ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2555 เปิดอ่าน 626 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน