เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

ผู้บริหาร


นายผล จอมเจดีย์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

นายจรัญ พุทธกาล
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

นางสาวธมนณัฎฐ์ จอมเจดีย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

นางพูลศรี สมสวย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

นายธีรนันท์ กันทะชัย
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นายทวีจักร์ สิงเหาะ
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน