เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

กองคลัง


นางเยาวเรศ ตุลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเยาวเรศ ตุลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายจักร์พันธ์ จันต๊ะมา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

นางสาวชัชศุภะ กุณาวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวมิ่งขวัญ บุญเข้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศิริลักษณ์ ไคร้งาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวญาณภรณ์ ยาวิชัย
พนักงานจ้างทั่วไป

นางเขมจิรา สิงเหาะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน