เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

กองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนกฤต มหาวัน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายธนกฤต มหาวัน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธวัฒชัย กอนใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายธีรวัฒน์ ปินตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายมานพ จุมป๋า
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน