เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

กองการศึกษา


-ว่าง-
ผู้อำนวยกองการศึกษา

นายธีรนันท์ กันทะชัย
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสุพรรณ เจาะเส็น
ครู (ค.ศ.1)

นางรุ่ง กินีศรี
ครู (ค.ศ.1)

นางผ่องศรี ยอดติ่ง
ครู (ค.ศ.1)

นางเสาวนีย์ พนาสันฑรักษ์
ครู (ค.ศ.1)

นางสาวเขมจิรา อรินใจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวช่อทิพย์ อ้ายดี
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสุจินต์ ใหญ่หลวง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน